Tìm kiếm
Liên lạc

Điện thoại: +86-15951670606

Room 1803, 2nd, 2501 Lane, Guyang North Road, Songjiang District, Shanghai, China

Trích dẫn Miễn phí

Khách đến thăm nhà máy của chúng tôi

Vào mùa Feb 20, Ông Sunanda đến thăm nhà máy của chúng ta, có xưởng cắt laser và xưởng ống dẫn HVAC, và đã làm việc được một năm nay.Anh ta rất chuyên nghiệp trong các máy móc ống và máy làm kim loại cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành máy móc.Cuối cùng ông đã ký một hợp đồng về máy móc gia súc thủy lực, máy cắt tỉa máy quay thủy lực, đường ống tự động với nhà máy.


sales@mytmachine.com +86-15951670606
Room 1803, 2nd, 2501 Lane, Guyang North Road, Songjiang District, Shanghai, China